בקיצור - מילון יום יומי אקטואלי

בחירות

יום חג לדמוקרטיה בו כל אלה שעברו את גיל 18 מקבלים יום חופש, ועל הדרך בוחרים את הנציגים והנציגות שלהם לכנסת ובתקווה לממשלה. אבני היסוד לבחירות דמוקרטיות - כלליות, חופשיות, שוויוניות, הוגנות ותקופתיות. מתי מתקיימות בחירות? החוק אומר: בכל ארבע שנים המציאות אומרת: חח.

בחירות

עוד בבקיצור - מילון יום יומי אקטואלי