כלכלה ותקציב

בדרך לאוטונומיות (לא) עוצרים בתקציב

הכספים הקואליציוניים, שהיקפם הוא כ-12.5 מיליארד ש"ח, אולי מהווים חלק קטן יחסית מתקציב המדינה העומד על כחצי טריליון ש"ח - אבל הם עדות מובהקת לאופן שבו המדינה, דרך חלוקת המשאבים שלה, מעודדת מגזריות ושבטיות במקום ממלכתיות, ושמה אותנו על המסלול המהיר לאוטונומיות. 

piggy bank pig money

שלשום נחשפו הכספים הקואליציוניים שתעביר הממשלה – בשעה שלא מדובר בפרקטיקה חדשה, הממשלה ה-37 לקחה את היקפי הכספים הקואליציוניים (שמוקצים, כזכור, ללא פיקוח של הכנסת או משרד האוצר) לקצוות חדשים; ובשעה שבעבר הכספים הללו יועדו לפחות בחלקם למטרות כלל-ישראליות, הממשלה הנוכחית שכחה שהיא אחראית לכלל אזרחי המדינה. דבר המובהק בניתוח שבצענו במרכז מנור 

הנה כמה דוגמאות:

  • תקציב משרד המורשת גדל בכמעט 30 מלש"ח (למעלה מ-50%) בין 2022 ל-2023.
  • תקציב משרד המשימות הלאומיות גדל בלמעלה מ-400 מלש"ח (למעלה מ-400%) בין 22 ל-23. בין הסעיפים אליהם יוקדש הכסף – הנצחת מורשת הרב דרוקמן, התיישבות, תרבות יהודית וזהות יהודית.
  • תקציב מוסדות הפטור, שאינם מלמדים ליב"ה, גדל בלמעלה מ-50 מלש"ח (כ-19%) בין 2022 ל-2023.
  • תקציב מנהל החינוך ההתיישבותי גדל בכ-400 מלש"ח (כ-9%) בין 2022 ל-2023.
  • תקציב מינהל החינוך הדתי גדל ב-114 מלש"ח (74%) בין 2022 ל-2023.. מהם 10 מלש"ח להנצחת מורשת הרב דרוקמן (בנוסף להנצחתו במשרד המשימות הלאומיות, כמובן).
  •  תקציב תרבות יהודית גדל ב-27 מלש"ח (כ-123%) בין 2022 ל-2023. בשעה שהסעיף התקציבי עצמו, כפי שאושר במשרד האוצר, ירד בכ-3 מלש"ח, כלל הכסף הקואליציוני (30 מלש"ח) הופנו לתרבות יהודית חרדית.
  •  תקציב התמיכה בשירותי דת גדל בכ-80 מלש"ח (כ-260%) בין 2022 ל-2023. על מה יצא הכסף? 6 מלש"ח לפוריות, 3 מלש"ח להדרכה "בטהרת המשפחה", 5 מלש"ח לרבני קהילות, ו-35 מלש"ח למבני דת. הסעיף האחרון אגב גדל ל-125 מלש"ח בתקציב 2024.

זה נמשך עוד ועוד – תראו בעצמכם, ואל תטעו לחשוב אותנו לתמימים אבל להתעלמות טוטאלית כזו, ולעלייה מופרזת כזו לא ציפינו. התמונה כבר ברורה: ממשלת ישראל לא חושבת שבאחריותה לדאוג לישראלים שאינם חרדים או דתיים (או אפילו לאזורי מצביעיה שלה) –  שלא נדבר על חילונים, מסורתיים או ערבים. הכספים הקואליציוניים, שהיקפם הוא כ-12.5 מיליארד ש"ח, אולי מהווים חלק קטן יחסית מתקציב המדינה העומד על כחצי טריליון ש"ח – אבל הם עדות מובהקת לאופן שבו המדינה, דרך חלוקת המשאבים שלה, מעודדת מגזריות ושבטיות במקום ממלכתיות, ושמה אותנו על המסלול המהיר לאוטונומיות. 

עוד בכלכלה ותקציב