כלכלה ותקציב

תקצוב שבטי

המצב הקיים, בו ישראל מסבסדת ומתמרצת זהויות שבטיות מתוך התפיסה לפיה ככל שאתה יותר שבטי כך יגדל הסבסוד הממשלתי אותו תקבל – חייב להיפסק.

החברה הישראלית כיום נקרעת בין תפיסת שבטיות לבין תפיסת אזרחות. האזרח אולי רואה את עצמו כישראלי, אבל עוד קודם לכן – הוא רואה את עצמו כבן השבט שבתוכו הוא נולד, גדל והתחנך.  בין שתי התפיסות, זאת האזרחית וזאת השבטית, קיים משחק סכום אפס. ישראל לא יכולה להסכים עם מצב בו אזרחיה גדלים בשבטים שונים, גרים באזורים שונים, לומדים במערכות חינוך שונות ופוגשים אחד את השני רק בגיל 18 ולעיתים אף הרבה לאחר מכן. 

הסיפור המעניין במודל השבטים, היא שבשעה שאנחנו חרדים מהשלכותיו – נראה שדווקא המנגנונים המנהליים הם אלו שעושים הכל על מנת להנציח אותו. המבנה הכלכלי-פוליטי בישראל, הוא מבנה שבטי. בחינת מנגנוני התקציב לעומקם, חושפת כיצד הם מתמרצים קבוצות אינטרס לקדם את ענייניהם על חשבון הציבור הכללי. 

אז מה הם אותם מסלולים עוקפים, המאפשרים לדרג הפוליטי להעביר משאבים לבוחריהם שלא באמצעות "דרך המלך" התקציבית?

המנגנון הראשון הוא בדמות מוסדות היסטורים, אשר כבר לפני שנים רבות העניקו שליטה לשבט אחד. דרך הפעולה של המוסדות האלו, עוקפת בשקט ובחוכמה את עקרון השוויון המנהלי, הקובע שחלוקת משאבים ממשלתיים חייבת להתבצע באופן שוויוני. בין המוסדות האלה: זרם החינוך ההתיישבותי; זרם החינוך הממלכתי-דתי; זרם החינוך הערבי; זרם החינוך העצמאי ותקציבי הישיבות לגווניהם השונים. כל אלו ועוד הם למעשה סוג של "פיסות נדל"ן היסטורי" שהוענקו לשבטים בעבר. הערך שלהם לא יסולא מפז, בשעה שהם פועלים לביצור מעמדם בעיקר באמצעות שמירה על זהותם השבטית של המנהלים והחברים השונים במוסדות. פועלים – וכפי שמדגימה המציאות, גם מצליחים. 

המנגנון השני לתקצוב העודף של השבטים בישראל, הוא שילוב בין סבסוד ציבורי לתשלומים פרטיים. אחת הדרכים של אוכלוסיות חזקות להדיר אוכלוסיות חלשות, היא התניה של תקצוב ממשלתי בתשלומים פרטיים. במערכת החינוך הישראלית, לדוגמה, קיים בצד המסלול הציבורי מסלול פרטי-ציבורי ("מוכר שאינו רשמי"). דרך מסלול זה, הורים אשר אינם מעוניינים לשלוח את ילדיהם למערכת החינוך הציבורית אינם נזקקים לשלם את מלוא העלות של בית ספר פרטי: הסבסוד הציבורי המעניק להם כ-75% מהסבסוד לו היו זוכים במערכת הציבורי. בכך, מתמרצת המערכת הציבורית את הפרטים לשלוח את ילדיהם למסגרות פרטיות/ציבוריות ולמעשה מעניקות להם סבסוד המשולש כל השקעה פרטית עד לגובה מסוים. פעמים רבות משתייכים בתי הספר הפרטיים-ציבוריים לשבטים ספציפיים – לרוב לשבט החילוני ולשבט הדתי – אשר ממוצבים במעלה הסולם הכלכלי-חברתי בישראל. 

המצב הקיים במדינתנו, מכונה בשפה הכלכלית "הפרדת בריכות". הפרדת בריכות נגרמת מכך שמנגנוני התקצוב השבטיים, בשירותים חברתיים, שונים זה מזה. כתוצאה מכך ניתן להגיע למצבים בו שיפורו במצבו של שבט אחד, אינו גורר שיפורו במצבו של שבט אחר. בואו נקח מקרה בוחן לבחינת התופעה. נניח ששר חינוך אשר בחירתו מושפעת מקבוצות לחץ מגזריות דתיות-לאומיות, מעונין להיטיב את רמת הלימוד באנגלית ובמדעים בקרב קבוצות אלו. לשם כך, מוקצה לשר 100 מלש"ח בלבד. בפני שר זה עומדות שתי חלופות מרכזיות: האחת, תקצוב ספציפי בגובה 100 מלש"ח של לימודי האנגלית והמדעים בזרם החינוך הממלכתי-דתי, אשר הוקם במסגרת חוק החמ"ד. השנייה, השקעה כללית בגובה 100 מלש"ח בלימודי האנגלית והמדעים בכלל מערכת החינוך הממלכתית. 

הבחירה הרציונלית של השר תהיה כמובן בחלופה ראשונה. במסגרת חלופה זו, מירב התקצוב יגיע לבוחריו אשר ייהנו מעלייה גבוהה יותר ברמת לימודי האנגלית והמדעים, יחסית לחלופה השניה. לעומת זאת, במידה ויבחר בחלופה השנייה יצטרכו בוחרי השר הפוטנציאליים לחלוק את העוגה עם אוכלוסיות רבות וההשקעה היחסית בבוחרים הדתיים לאומיים תקטן באופן משמעותי.

הנצחת שבטיות שכזאת, מתרחשת גם בהקשר הצבאי. בעשרות השנים האחרונות צה"ל נמצא במגמת שבטיות מוגברת במסגרתה כל שבט מייצר לעצמו מסלול עוקף-ייחודי לשירות בצה"ל. מסלולים אלו שוחקים את הבסיס המשותף לצבא העם והופכים את צה"ל למסגרת שבטית בה כל שבט ממשיך במסלול חייו הסגרגטיבי. מסלולים אלו שוחקים את בסיס ההסכמה עליו ועמד צה"ל ומחזקים את המגמות למעבר לצבא מקצועי תוך שחיקת צה"ל כמוסד מרכזי בחיי החברה הישראלית המחנך לשירות ולתרומה לחברה.

המצב הקיים, בו ישראל מסבסדת ומתמרצת זהויות שבטיות מתוך התפיסה לפיה ככל שאתה יותר שבטי כך יגדל הסבסוד הממשלתי אותו תקבל – חייב להיפסק. בניגוד למצב הנוכחי בו תקצוב ביתר מגיע אל השבט, התקצוב ביתר הישראלי חייב להגיע לזהויות הרצפיות המהוות את ליבת החברה הישראלית. 

אז איך עושים את זה? משקיעים בצורה משמעותית במסגרות חינוכיות המשלבות פרטים המגיעים משבטים שונים; מתמרצים מסגרות חינוכיות שבטיות לצרוך תשיות משותפות בכל מרכיבי מערכת החינוך (לדוגמה בהכשרות מורים ומנהלים, תשתיות פיזיות, מגמות משותפות בין בתי-ספר, קבוצות ספורט משותפות). ובו בעת, נמנעים מפרקטיקות קיימות, הפועלות ליצירת פילוג בקרב השבטים עצמם ותקצוב יתר לקבוצות תת-שבטיות. 

עוד בכלכלה ותקציב

בנימה אישית

החלוקה לשבטים – האיום האסטרטגי האמיתי

אם לא נמצא סדר יום לאומי מאחד, שמכיל את כלל השבטים, הפרויקט הציוני בסכנה.

מאז הקמתה של מדינת ישראל, וביתר שאת בשנים האחרונות, מדיניות הממשלה הושתתה על ממלכתיות מצד אחד, ושבטיות מן הצד השני. ההנחה הייתה ועודנה, כי קיומם של מיעוטים שונים בחברה הישראלית, לצידו של רוב יהודי חילוני-מסורתי גדול וברור, צריך להוביל ליצירת מענים ממשלתיים שונים למיעוטים המרכזיים – החרדי, הדתי-לאומי והערבי. ואכן, כל עוד התקיים בישראל רוב חילוני-מסורתי, היה צורך בחוזים פרטיקולריים עבור המיעוטים, אשר התחשבו בהם ובצרכיהם הייחודיים. אולם השינויים הדמוגרפיים, החברתיים והפוליטיים הובילו לכך שכיום ישראל מחולקת דה-פקטו ל-4 שבטים, ללא שבט הגמוני או מוביל. בניגוד לנהוג לחשוב, לא קיים בישראל חוזה חברתי אחד, ממלכתי לכולם, אלא קיימים ארבעה חוזים חברתיים שונים – הם שונים זה מזה בזכויות ובחובות שהם מעניקים לשבטים השונים בחברה הישראלית, ונוגעים כמעט לכל תחומי החיים. נדגים זאת בקצרה:

  1. חוזים חברתיים שונים במערכת החינוך הציבורית– משרד החינוך הוא המשרד האזרחי בעל התקציב הגבוה ביותר בישראל, וההוצאה על חינוך מהווה חלק ניכר מנטל המס המוטל על אזרחי ישראל. למעשה, מערכת החינוך היא ההוצאה הציבורית הגבוהה ביותר לאזרח. יחד עם זאת, מערכת החינוך הישראלית מורכבת מארבעה זרמי חינוך שונים, המעניקים תנאים ותקצוב שונים ולא שוויוניים, מלמדים תוכניות לימודים אחרות גם במקצועות זהים, ומנוהלים באופן אחר בתוך המשרד. בפועל, אין למדינת ישראל מערכת חינוך אחת אלא ארבע מערבות חינוך שונות, המכינות את ילדי ישראל מבחינה נרטיבית, ערכית, פדגוגית והשכלתית לחיים בארבע מדינות שונות, והיא משקיעה באופן לא שוויוני בילדיה השונים, בהתאם לשבט שאליו הם משתייכים.
  2.   חוזים חברתיים שונים בשירות צבאי ולאומי – השירות הצבאי הוא המס האזרחי הגבוה ביותר המוטל על כל פרט בישראל, כאשר לכל שבט חוזה חברתי אחר ביחס השירות הצבאי: הציבור הכללי מחויב למסלול של שירות מלא (בנים ובנות); הציבור הדתי לאומי נהנה ממגוון אפשרויות של שירות צבאי הפתוחות בפני כל פרט המעוניין בכך, בעוד שהבנות הדתיות זכאיות לבחור בין מסלולי הגיוס השונים, פטור משירות צבאי או מגוון מסלולי שירות לאומי למשך שנה או שנתיים; הציבור החרדי פטור מהשירות הצבאי וזכאי למסלולי גיוס/שירות לאומי ייחודיים, והבנות החרדיות פטורות בכלל מגיוס; הציבור הערבי פטור משירות צבאי ומופנה למסלולי שירות לאומי שבהם השתתפותו היא חלקית.
  3. חוזים חברתיים שונים בתחום הדיור ושירותי השלטון המקומי – שוק הדיור בישראל נמצא בתהליכים מואצים של שבטיות. בעוד שבעבר חיו חברים מכל ארבעת השבטים בשכונה אחת, התהפכה כיום המגמה, וחלקים ניכרים מהציבור הישראלי מתגוררים באזורים שבטיים-הומוגניים. כפי שהראה פרופ' ישי בלנק, מגמה זו מואצת בשל התמריצים הרגולטוריים המוענקים לשבטים המתגוררים באזורים הומוגניים.  כתוצאה מכך, משבר הדיור שאנו חווים בשנים האחרונות איננו משבר דיור כללי, אלא משבר דיור בעל מאפיינים שונים בכל שבט. לכל אחד מהמשברים כלים אחרים לפתרונו. פתרון של משבר אחד איננו מוביל לפתרון של משבר אחר, ובשל היעדר תשתית תכנונית נאותה ומחסור בקרקעות, מתקיים משחק סכום-אפס ו"מירוץ לתחתית" בין השבטים בנוגע לפתרונות משבר זה.

 

דוגמאות אלה ואחרות ממחישות איך הגענו למשבר השבטים הנוכחי: מדינה אינה יכולה להרשות לעצמה לאורך זמן לנהוג באופן לא שוויוני באזרחיה, על סמך השתייכות שבטית. המצב הנוכחי אינו בר-קיימא ועל כן מוביל למתיחות וחוסר יציבות אשר רק ילכו ויגברו. לצד ההכרה בשונות השבטית, הזהותית והתרבותית, למדינה דרוש סדר יום לאומי מלכד – אשר בנוי על זכויות וחובות שוות, על משימות ותוכניות לאומיות שכוללות את כולם – ואשר מייצר גם זהות לאומית אחת מרכזית, שרוב האזרחים הישראלים נכללים בה. כדי לצאת ממשבר השבטים המסוכן, ישראל זקוקה לפרדיגמה חדשה, אשר מכילה את השבטים על צרכיהם השונים אך אינה מוותרת על מדיניות וערכים כלל-ישראלים ועל ראייה לאומית חובקת-כל.

עוד בבנימה אישית