מאגר ידע

האוטונומיות כבר כאן

רותם אורג, עמיחי דנינו

בשבועות האחרונים דוברים שונים חוזרים ומזהירים מפני תרחיש אימים בדבר חלוקתה של ישראל לאוטונומיות. אלא שזה לא תרחיש עתידי – זו המציאות שבה אנחנו חיים. ה-"אוטונומיזציה"; של ישראל מתרחשת מול עינינו בתהליכים הדרגתיים של הטמעת מודל השבטים בתחומי חיים שונים, ומקבלת עיגון משמעותי בתקציב המדינה, בחוק ההסדרים ובחוקים נוספים של נציגי הקואליציה, המונחים על שולחן הכנסת בימים אלו.

סימן חץ

תכנית מאזניים

ד"ר רעות פינגר דסברג, עדן מנדלוביץ', ד"ר מיכל טביביאן מזרחי, עמיחי דנינו, פולי ברונשטיין

פברואר 23
איך מייצרים מתווה כלל ישראלי ליציאה מהמשבר החוקתי

סימן חץ

אנחנו מאמינים – המרכז הישראלי

רותם אורג

ינואר 2023
למה המרכז הוא הדרך לשמירה על הזהות היהודית והדמוקרטית של ישראל?

סימן חץ

מדינה יהודית ממלכתית ודמוקרטית

תהלה פרידמן, ד"ר רעות פינגר דסברג

ינואר 2023
פחות כפייה, יותר זהות – כך נבטיח את עתיד ישראל כמדינה יהודית, ממלכתית ודמוקרטית.

סימן חץ

החיים במרכז – פרדיגמה ישראלית חדשה

ד"ר רעות פינגר דסברג

ינואר 2023
ישראל נמצאת במשבר פוליטי וחברתי חסר תקדים – והמרכז הוא הדרך לפתרון.

סימן חץ

משברי הלכידות והמשילות: אתגרים וכיווני פתרון

ד"ר מיכל טביביאן מזרחי

ינואר 2023
הפתרונות של המרכז לאתגרי החיים בישראל, כולל חינוך, בריאות, כלכלה, משפט ודת ומדינה.

סימן חץ

תכנית מאזניים בנקודות

ד"ר רעות פינגר דסברג

ינואר 2023
מחזירים את האיזון בין הרשויות – ושומרים על זכויות האדם.

סימן חץ