אנו הולכים ומאבדים את זהותנו היהודית, ובה בעת, עלולים לאבד את זהותנו הדמוקרטית. המהלכים האחרונים בפוליטיקה הישראלית הולכים ומעמיקים את השסע, בשעה שהם שמים סוגיות יהודיות בידיהם של פוליטיקאים הדוגלים בהסתכלות צרה וכוחנית על היהדות ואופייה וסוגיות דמוקרטיות בידי פוליטיקאים המזהים דמוקרטיה רק עם המושג הצר "הרוב קובע". הנייר הזה מציע ניתוח בסיסי של אתגרי המציאות בישראל לצד הגדרה של חזון המרכז למדינת ישראל, מהם הערכים הנורמטיביים והכלים המתודולוגיים של המרכז.

נכתב בשיתוף עם עדן מנדלוביץ' ורותם אורג
ינואר 2023

להורדה