אנו מאמינים שמרכז בעל עומק רעיוני ואסטרטגי הוא המנוע שיכול להוציא את ישראל מהמשבר, בזכות היותו פרדיגמה פרגמטית המסוגלת להכיל את המורכבות והסתירות המאפיינות את החברה והפוליטיקה הישראלית. מסמך זה נועד לנסח פרדיגמה רעיונית, אשר מבקשת להתמודד עם השסע העמוק שקיים במרכז המפה ולהציע אתוס ישראלי מכונן ומעודכן, אשר רוב אזרחי המדינה יוכלו להזדהות אתו.

נכתב בשיתוף תהלה פרידמן ופולי ברונשטיין
ינואר 2023

להורדה