תפיסת היהדות כדת בלבד הביאה את המדינה למשוך את ידיה מהאחריות לטובת גופים דתיים ופרטיים שונים. היעדר לקיחת האחריות של המדינה יוצר מצב של "איים של ריבונות פרטית", היעדר ממלכתיות, היעדר דמוקרטיות ופגיעה בזכויותיהם של רבים. אנו מבקשים להניח בצד את המאבק הדתי חילוני, ולקדם חזון משותף למדינה יהודית המאפשרת הנחלת זהות יהודית מגוונת ומציעים לעשות זאת באמצעות תנועת מאזניים. מצד אחד, הפחתת כפייה היוצרת ניכור, ומן הצד השני הגברת זהות יהודית והחזרת המדינה לאחריות על יהדותה של המדינה מבחינת תרבות, זהות, דת ולאום.
ינואר 2023

להורדה