ישראל היא סיפור הצלחה יוצא דופן, ולמרות זאת בעשור השמיני היא מתמודדת עם שני אתגרי ליבה: משבר הלכידות, המורכב משבטיות וחוסר אמון בחוזה החברתי-כלכלי ומשבר המשילות, שבבסיסו חוסר יכולת מבני של המדינה להתמודד עם אתגרי השעה. משברים אלו הם "מחלות הרקע" של החברה הישראלית, וכדי להתמודד איתם כראוי יש להתמודד בנפרד עם סוגיות נפרדות, אותן חילקנו לסוגיות "מערכת ההפעלה", הנוגעות באופן שבו מדינת ישראל פועלת, ולסוגיות "החיים עצמם", הנוגעות בחיי היום-יום של האזרחים.
ינואר 2023

להורדה