מרכז מנור מבית יוזמת המאה הוא גוף תוכן ומדיניות אזרחי הפועל כדי לקדם פרדיגמה ישראלית חדשה.

מנור מפתח תכניות מדיניות מבוססי מחקר וחשיבת מרכז - אשר מותאמים לצו השעה. המרכז פועל יחד עם מעצבי מדיניות, נבחרי ציבורי ודרג מקצועי כדי לקדם פתרונות יחודיים לאתגרי המשילות והלכידות.‎